Project voor drie basisscholen, een kinderdagverblijf en een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten in Voorhout die samen in één gebouw gehuisvest zijn (cluster Hoogh-Teylingen). De tijdelijke montage van de vijf delen tot het grote beeld was het centrale onderwerp van een vijfvoudige foto-sessie waar alle gebruikers van het cluster aan deelnamen. Het grote beeld heeft maar één dag bestaan. De onderdelen van de “Gigant van Voorhout” zijn daarna in en rond het gebouw geplaatst.